20090712

sıfır sekiz

Sahilde yatarsın. Güneş Terazi burcundadır. Sıcaklığı ara ara esen rüzgar yüzünden çok hissedilmez. Güneş, üç farklı mavinin ortalarında bir yerde asılıdır. Maviler, cetvelle ayrılmıştır sanki. Gökte tek, denizde iki. Ufukta bir karnabahar ve tam tepede bir denizatı büyür, genişler, birleşir, ayrılır, uçar. Sen sahilde yatarsın. Güneş göbeğine dolar. Ayaklarını oynatırsın arada bir. Başını sağdan sola döndürürsün. Gözlerini açarsın arada. Renkler hep aynı.
Ayaklar şimdilerde serin kumların içine doğru gömülüyor. Tek tek kayboluyor parmaklar. Ayaklardan bacaklara, bacaklardan kalçaya, kalçadan göbeğe, göbekten göğüs, kollar, omuzlar, boyun, ense….kafa… böylesine durağan bir günde yavaş yavaş kumlara gömülürsün. Tam tepedeki denizatı kanat çıkartırken. Karnabahar ufukta kendi kendine haşlanırken. Dalgalar binlerce beyaz.